Chirurgia stomatologiczna

Ale dziś chirurgia stomatologiczna to nie tylko usuwanie zębów. Chirurgia stomatologiczna wiąże się też z zabiegami, które pozwolą nam zachować zęby. Interdyscyplinarne połączenie leczenia endodontycznego, periodontologicznego i chirurgicznego pozwala wyłuszczyć torbiele a braki w kości uzupełnić materiałem kościozastępczym. Zaś podcięcie wędzidełka wargi czy języka ułatwia i skraca leczenie ortodontyczne.